Cải cách hành chính

Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVIC-19
Ngày đăng 13/04/2020 | 09:42  | View count: 69105

 

Xem chi tiết tại đây