Cải cách hành chính

Ban Dân tộc tỉnh Đắk nông ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Ngày đăng 10/01/2024 | 14:59 PM  | View count: 415
Thực hiện Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2024.  nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành...

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023

Ngày đăng 26/01/2023 | 02:59 PM  | View count: 763
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-BDT ngày 20/01/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông về Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) Ban Dân tộc năm 2023, ngày 26 tháng 01 năm...

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Ngày đăng 10/01/2023 | 02:48 PM  | View count: 743
Thực hiện Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2023. nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện...

Ban dân tộc tổ chức cuộc họp đánh gia công tác cải cách hành chính Qúy I năm 2023

Ngày đăng 07/03/2023 | 02:44 PM  | View count: 861
Ngày 07 tháng 3 năm 2023, Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II/2023 do đồng chí K'Khét ATô, Phó Trưởng Ban...

Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Ngày đăng 17/06/2023 | 02:39 PM  | View count: 1019
Ngày 17/6/2023, Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đầu năm 2023. Tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức, lao động Ban Dân tộc. Đồng...

Ban dân tộc tổ chức cuộc họp đánh gia công tác cải cách hành chính Qúy II năm 2023

Ngày đăng 30/06/2023 | 02:33 PM  | View count: 1078
Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp giao ban nội dung đánh giá nhiệm vụ được giao gắn với công tác Cải cách hành chính (CCHC) tại đơn vị trong quý II và nhiệm vụ trong thời gian...

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức tọa đàm nâng cao các chỉ số thực hiện công tác cải cách hành chính của Ban Dân tộc trong năm 2023

Ngày đăng 20/10/2023 | 02:26 PM  | View count: 1089
Toàn cảnh buổi tọa đàm Ngày 20/10/2023, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức tọa đàm nâng cao các chỉ số thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2023 với sự tham dự của...

Ban dân tộc tổ chức cuộc họp đánh gia công tác cải cách hành chính Qúy III năm 2023

Ngày đăng 16/09/2023 | 04:06 PM  | View count: 1135
Ngày 16 tháng 9 năm 2023, Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý III và phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2023 do đồng chí K'Khét A Tô, Phó Trưởng Ban chủ trì. Sau...

Hội nghị triển khai công tác CCHC, toạ đàm và quán triệt tuyên truyền công tác CCHC của Ban Dân tộc năm 2023

Ngày đăng 13/03/2023 | 09:33 AM  | View count: 27042
Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ban Dân tộc tổ chức hội nghị triển khai công tác CCHC, toạ đàm và quán triệt tuyên truyền công tác CCHC của Ban Dân tộc năm 2023 do đồng chí Phan Đình Hiến, Trưởng Ban...

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc

Ngày đăng 01/07/2022 | 05:16 PM  | View count: 30358
Thời gian qua, Ban Dân tộc (BDT) tỉnh Đăk Nông luôn chú trọng công tác cải cách hành chính CCHC nhằm xây dựng cơ quan thật sự dân chủ, chuyên nghiệp. Nguồn internet Bằng sự...

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng 28/01/2022 | 05:06 PM  | View count: 27170
Trên cơ sở  Quyết định số 2357/QĐ-UBND, ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2022, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ...

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng 26/01/2022 | 04:56 PM  | View count: 25931
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-BDT ngày 20/01/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông về Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) Ban Dân tộc năm 2022, ngày 26 tháng 01 năm 2022, Ban...

Ban dân tộc tổ chức cuộc họp đánh gia công tác cải cách hành chính Qúy III năm 2022

Ngày đăng 16/09/2022 | 04:50 PM  | View count: 26348
Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý III và phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2022 do đồng chí Quách Công Ban, Phó Trưởng Ban chủ trì....

Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng 17/06/2022 | 04:47 PM  | View count: 27366
Thay đổ Hủy xuất bả Ngày 17/6/2022, Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đầu năm 2022. Tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo Ban và toàn thể...

Ban dân tộc tổ chức cuộc họp đánh gia công tác cải cách hành chính Qúy I năm 2022

Ngày đăng 07/03/2022 | 04:43 PM  | View count: 27865
Ngày 07 tháng 3 năm 2022, Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II/2022 do đồng chí K'Khét ATô, Phó Trưởng Ban chủ trì. Sau...

Ban dân tộc tổ chức cuộc họp đánh gia công tác cải cách hành chính Qúy II năm 2022

Ngày đăng 29/06/2022 | 10:32 AM  | View count: 37333
Thay đổi Toàn cảnh hội nghị Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp giao ban nội dung đánh giá nhiệm vụ được giao gắn với công tác Cải cách hành chính (CCHC)...

Ban dân tộc tổ chức cuộc họp đánh gia công tác cải cách hành chính Qúy II năm 2021

Ngày đăng 30/06/2021 | 03:17 PM  | View count: 20458
Toàn cảnh hội nghị Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp giao ban nội dung đánh giá nhiệm vụ được giao gắn với công tác Cải cách hành chính (CCHC) tại đơn vị trong quý II...

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2021

Ngày đăng 10/09/2021 | 03:02 PM  | View count: 11672
Ngày 10/9/2021, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021. Cuộc họp do đồng chí Phan Đình Hiến - Trưởng Ban Dân tộc chủ...

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

Ngày đăng 26/01/2021 | 10:09 AM  | View count: 8675
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-BDT ngày 20/01/2021 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông về Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) Ban Dân tộc năm 2021, ngày 26 tháng 01 năm 2021, Ban...

Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng 17/06/2021 | 08:54 AM  | View count: 7754
Ngày 17/6/2021, Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đầu năm 2021. Tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức, lao động Ban Dân tộc. Đồng chí...