Tin tức iso điện tử

Quyết định về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông
Ngày đăng 22/09/2020 | 09:49  | View count: 2599

file đính kèm tại đây