CÁC GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TỈNH DAK NÔNG

Ngày đăng: 27/11/2013

Đăk Nông là một tỉnh miền núi, dân số khoảng 540 000 người, bao gồm 40 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 31,5%; DTTSTC  chiếm 10,8%, DTTS khác chiếm 20,7%;  Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển, đồng bào các dân tộc thiểu số được hưởng đầy đủ các quyền con người về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; Bên cạnh thực hiện

Xem tiếp

CÙNG CHUYÊN MỤC

Tăng cường thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc trong tình hình hiện nay

Ngày đăng: 15/01/2014

Đak Nông là tỉnh nằm ở nam Tây nguyên, được thành lập từ đầu năm 2004, dân số khi mới thành lập có khoảng 363 000 người đến nay có trên 563 000 người, có 31,23% dân số là người dân tộc thiểu số, trong đó 10,7% là người dân tộc thiểu số tại chỗ, dân di cư tự do nhiều.

Xem tiếp

CÙNG CHUYÊN MỤC

Khôi phục 10 lễ hội truyền thống

Ngày đăng: 04/04/2014

Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy lễ hội, hoa văn, cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc thiểu số tại chỗ”, thời gian qua, huyện Đắk Glong đã khôi phục thành công 10 lễ hội như Lễ kết nghĩa của dân tộc Mạ, Lễ hội đâm trâu, Lễ cúng mừng sức khỏe... 

Xem tiếp

CÙNG CHUYÊN MỤC

K’SỚ GIÀU LÊN NHỜ NUÔI BÒ

Ngày đăng: 31/03/2014

Với vai trò trưởng bon B’Dơng, xã Quảng Khê, huyện Đăk G’Long, thời gian qua, ngoài làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động bà con thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, anh K’Sớ còn là tấm gương đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Xem tiếp

CÙNG CHUYÊN MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

Hoạt động

  • Xem tiếp

    DÀNH CHO QUẢNG CÁO

    Video Clips