VĂN HÓA - XÃ HỘI

Qúa trình hình thành phát triển của cơ quan làm công tác dân tộc (17/09/2018)

Kể từ ngày ra đời và suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam  luôn thực hiện nhất quán quan điểm Đại đoàn kết dân tộc và khẳng định "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam...

HOẠT ĐỘNG BAN

Bế mạc Hội thao mùa xuân các cơ quan, đơn vị khu hành chính Sùng Đức lần thứ XI - năm 2018 (17/09/2018)

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh phát động và phát huy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, từ ngày 13/3 đến hết ngày 15/3/2018, tại khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Hội thao mùa xuân các cơ quan, đơn vị khu hành chính Sùng Đức lần thứ XI - năm 2018.

Thông báo - Giấy mời

Ảnh tiêu biểu

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 0