LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

 

THỜI GIAN VÀ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

(theo Quyết định số 532/QĐ-BDT ngày 03/8/2020)

 

1. Thời gian Tiếp công dân

 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

- Buối chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

 

2. Lịch Tiếp công dân

- Cán bộ Công chức được giao trực để tiếp công dân thường xuyên vào những ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

 

3. Lãnh đạo Ban Tiếp công dân

- Trưởng Ban Dân tộc trực tiếp Tiếp công dân theo thời gian cố định một buổi trong tuần (sáng thứ sáu hàng tuần).