Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

 

THỜI GIAN VÀ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

(theo Quyết định số 116/QĐ-BDT ngày 18/3/2016)

 

1. Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30

- Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h

 

2. Lịch tiếp công dân:

- Cán bộ Công chức được giao trực tiếp để tiếp công dân thường xuyên vào những ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

 

3. Lãnh đạo Ban Dân tộc tiếp công dân:

- Trưởng ban Ban Dân tộc trực tiếp công dân theo thời gian cố định trong tuần (thứ 6 hàng tuần)