thông báo giấy mời

THÔNG BÁO: Phân công lịch trực cơ quan, bon kết nghĩa và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2023

cms-publish-date 29/12/2022 | 14:23 PM  | cms-view-count: 1739
Phân công lịch trực cơ quan, bon kết nghĩa và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2023 xem chi tiết tại đây

các văn bản liên quan đến sửa chữa nhà khách Ban Dân tộc

cms-publish-date 23/09/2022 | 09:46 AM  | cms-view-count: 4532
các văn bản liên quan đến sửa chữa nhà khách Ban Dân tộc 1. QUYẾT ĐỊNH số: 809/QĐ-BDT   -  V/v phê duyệt dự toán các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án và kế...

Thông báo tuyển dụng nhân viên Lái xe

cms-publish-date 23/08/2022 | 08:18 AM  | cms-view-count: 2902
Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông  thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe: I. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 01 người cho vị trí Lái xe II. Điều kiện, tiêu chuẩn: - Công dân Việt Nam;...

tuyển sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học 2022 - 2023

cms-publish-date 10/05/2022 | 03:40 PM  | cms-view-count: 2803
xem chi tiết tại đây

thông báo tuyển sinh dụ bị đại học năn học 2022 -2023

cms-publish-date 04/05/2022 | 02:53 PM  | cms-view-count: 2683
thông báo tuyển sinh dụ bị đại học năn học 2022 -2023    file đính kèm

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2021

cms-publish-date 29/03/2022 | 05:20 PM  | cms-view-count: 3226
  Xem danh sách chi tiết Xem chi tiết  Tại đây Xem danh sách chi tiết Xem chi tiết  Tại đây

Thông báo việc dự toán do thu hồi năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh

cms-publish-date 24/02/2022 | 02:38 PM  | cms-view-count: 3236
xem chi tiết

Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2021 - 2022

cms-publish-date 05/04/2021 | 02:40 PM  | cms-view-count: 16907
xem chi tiết tại đây 1                    tại đây 2

Tuyên sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học 2020 - 2021 Trường dự bị Đại học TP. HCM

cms-publish-date 28/07/2020 | 03:38 PM  | cms-view-count: 5200
File Đính kèm tại đây

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

cms-publish-date 26/10/2018 | 08:41 AM  | cms-view-count: 878802
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.