Asset Publisher

Quy định Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025

cms-publish-date 19/01/2021 | 16:18 PM  | cms-view-count: 25
Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025, cụ thể: Về đối...

Banner dưới chân

cms-publish-date 15/06/2020 | 03:20 PM  | cms-view-count: 75844

Hội thảo "Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung".

cms-publish-date 15/01/2021 | 08:18 AM  | cms-view-count: 101
Ngày 13 tháng 01 năm 2021, tại Thành phố Buôn Mà Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc của...

Kết quả tiếp công dân tháng 01 năm 2021

cms-publish-date 11/01/2021 | 10:57 AM  | cms-view-count: 97
Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. xem danh...

QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN BAN DÂN TỘC

cms-publish-date 12/10/2018 | 09:49 AM  | cms-view-count: 22194
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN  TẠI TRỤ SỞ LÀM VIỆC BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 532/QĐ-BDT ngày 03/ 8/ 2020  của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đăk...

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN BAN DÂN TỘC

cms-publish-date 12/10/2018 | 09:48 AM  | cms-view-count: 42934
  THỜI GIAN VÀ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (theo Quyết định số 532/QĐ-BDT ngày 03/8/2020)   1. Thời gian Tiếp công dân   - Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30...

tiếp công dân tháng 12 năm 2020

cms-publish-date 10/12/2020 | 09:41 PM  | cms-view-count: 2475

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức tọa đàm nâng cao các chỉ số thực hiện công tác cải cách hành chính của Ban Dân tộc trong năm 2020

cms-publish-date 20/11/2020 | 08:38 AM  | cms-view-count: 11032
Toàn cảnh buổi tọa đàm Ngày 20/11/2020, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức tọa đàm nâng cao các chỉ số thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2020 với sự tham dự của toàn thể...

Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

cms-publish-date 22/06/2020 | 08:29 AM  | cms-view-count: 6608
Ngày 22/6/2020, Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đầu năm 2020. Tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức, lao động Ban Dân tộc. Đồng chí...

Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 của Ban Dân tộc tỉnh

cms-publish-date 28/04/2020 | 09:10 AM  | cms-view-count: 5540
Ngày 28 tháng 04 năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông ban hành báo cáo số 281/BC-BDT về việc Tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn ...

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc

cms-publish-date 23/03/2020 | 08:18 AM  | cms-view-count: 6103
Thời gian qua, Ban Dân tộc (BDT) tỉnh Đăk Nông luôn chú trọng công tác cải cách hành chính CCHC nhằm xây dựng cơ quan thật sự dân chủ, chuyên nghiệp. Nguồn internet Bằng sự nỗ lực...

Triển khai công tác cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền năm 2020

cms-publish-date 11/02/2020 | 08:09 AM  | cms-view-count: 160479
Để kịp thời thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và công tác dân vận chính quyền, ngày 10/02/2020, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức cuộc họp chuyên đề nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2019...

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020

cms-publish-date 14/01/2020 | 05:14 PM  | cms-view-count: 5528
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BDT ngày 08/01/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông về thông tin, tuyên truyền công tác CCHC tại đơn vị năm 2020, ngày 14 tháng 01 năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ...

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

cms-publish-date 09/01/2020 | 05:10 PM  | cms-view-count: 5565
Trên cơ sở Quyết định số 1999/QĐ-UBND, ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện...

Lịch công tác tuần 50 năm 2020

cms-publish-date 07/12/2020 | 02:15 PM  | cms-view-count: 271
1 Hội nghị cung cấp thông tin lý luận chính trị 08h00-09/12/2020 Văn phòng Tỉnh ủy Đ/c K'Khét ATô ...

Lịch công tác tuần 45 năm 2020

cms-publish-date 30/11/2020 | 02:10 PM  | cms-view-count: 267
1 Họp thường trực HĐND tỉnh 13h30-01/12/2020 Phòng họp VP HĐND tỉnh Đ/c Linh, TPNV 2 ...

Lịch công tác tuần 44 năm 2020

cms-publish-date 16/11/2020 | 02:06 PM  | cms-view-count: 276
1 Tổ chức Đoàn đại biểu người  có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đắk Nông đi tham quan tại một số tỉnh phía nam Từ ngày 11 – 18/11/2020 ...

Lịch công tác tuần 43 năm 2020

cms-publish-date 26/10/2020 | 02:02 PM  | cms-view-count: 271
1 Dự hội thảo 08 giờ 00 28/10/2020 Ba Đình, Hà Nội Đ/c K'Khét Atô Đ/c Phạm Ngọc Linh ...

Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC năm 2020

cms-publish-date 17/09/2020 | 08:34 AM  | cms-view-count: 10206
Trên cơ sở Quyết định số 2306/QĐ-UBND, ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành...

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

cms-publish-date 04/12/2020 | 10:40 AM  | cms-view-count: 6942
Ngày 4/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với Chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, toàn kết,...