Học tập HCM

Tiếp tục tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020

Publish date 25/09/2020 | 02:18 PM  | View count: 1923
Toàn cảnh lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020 tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong   Sau một thời gian tạm dừng mở lớp đào tạo,...

Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theotư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Publish date 01/10/2018 | 09:25 AM  | View count: 1367357
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ.Người coi "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy" và đi đến kết luận: "Công việc thành công hoặc...