Kế hoạch chiến lược

Kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2018
Publish date 17/09/2018 | 13:52  | View count: 6288

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh ban hành kế hoạch số 733/KH-BDT về việc Tổ chức Tết trung thu năm 2018

 

Chi tiết bản kế hoạch