Lịch làm việc

Lịch công tác Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 07/06/2021
Publish date 25/06/2021 | 08:23  | View count: 13101

1

Họp thành viên UBND tỉnh tháng 04 và tháng 05 năm 2021

08h00

Ngày 01/6/2021

VP UBND tỉnh

Đ/c Phan Đình Hiến

2

Họp chi bộ

14h00

Ngày 01/6/2021

Phòng họp BDT

Đ/c K'Khét A Tô

3

Đề án cán bộ nữ trẻ đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng

Ngày 3/6/2021

Ban Tổ chức tỉnh ủy

Đ/c Phan Đình Hiến

4

Diễn tập khu vực phòng thủ

14h00

Ngày 3/6/2021

Hội trường Ban chỉ huy quan sự tỉnh

Đ/c Phan Đình Hiến

5

Kiểm tra giám sát thực hiện theo công văn số 868/BĐD-NHCS ngày 25/2/2021

8h30

Ngày 4/6/2021

Huyện Tuy Đức

Đ/c Phan Đình Hiến

6

Họp cán bộ chủ chốt tỉnh

Sáng ngày 4/6/2021

Hội trường tỉnh ủy

Đ/c Phan Đình Hiến