Lịch làm việc

lịch công tác từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021
Publish date 25/06/2021 | 08:08  | View count: 15331

1

Tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Ngày 15/4/2021

Ngày 16/4/2021

Xã Ea Pô

Xã Đăk D'rông

Phòng Thanh Tra

2

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 3

8h00

Ngày 15/4/2021

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Phan Đình Hiến

Trưởng Ban

3

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội  quốc phòng an ninh quý I 2021, phiên họp thành viên ủy ban nhân dân thường kỳ tháng 3/2021

8h00

Ngày 16/4/2021

VP UBND tỉnh

Đ/c Phan Đình Hiến

Trưởng Ban

4

Tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên tham gia biên soạn tài liệu giáo dục địa phương

7h30

 16-18/4/2021

Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh

Đ/c Trần Viết Điệp -

Chánh Văn phòng