Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 43 năm 2020
Publish date 26/10/2020 | 14:02  | View count: 19769

1

Dự hội thảo

08 giờ 00

28/10/2020

Ba Đình, Hà Nội

Đ/c K'Khét Atô

Đ/c Phạm Ngọc Linh

2

làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 của Bộ Nội vụ

27-28/10/2020

Huyện Đăk Rlap

Đ/c Nguyễn Văn Khuê

3

làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về kiểm tra, giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14 giờ 30

27/10/2020

VP UBND tỉnh

Đ/c Phạm Ngọc Linh

4

Hội thi Đội tuyên truyền viên giỏi về công tác Giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, lần thứ II năm 2020

08 giờ 00

06/11/2020

Trung tâm hội nghị tỉnh

Đ/c K'Khét A Tô

5

Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020

08 giờ 00

31/10/2020

UBND tỉnh

Đ/c K'Khét A Tô

6

Kiểm tra chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

08 giờ 00

27-28/10/2020

Huyện Đăk Song

Phòng Nghiệp vụ