Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 42 năm 2020
Publish date 19/10/2020 | 08:12  | View count: 9217

 1

Tham dự Hội thảo "Triển khai dự án Tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng của phụ nữ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông"

08 giờ 00

19/10/2020

Hội trường khách sạn Lodge - thành phố Gia Nghĩa

Đ/c K'Khét ATô

 2

Tham dự Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021 tỉnh Đắk Nông

14 giờ 00

20/10/2020

UBND tỉnh

Đ/c K'Khét ATô

 3

Họp làm việc toạ đàm, trao đổi với Công an tỉnh về tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 

14 giờ 00

20/10/2020

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh

Đ/c Phạm Ngọc Linh

 4

 Họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

08 giờ 00

22/10/2020

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Phan Đình Hiến

 5

Kiểm tra chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

08 giờ 00

20-23/10/2020

Huyện Đăk Mil

Phòng Nghiệp vụ

 6

Kiểm tra chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

08 giờ 00

27-28/10/2020

Huyện Đăk Song

Phòng Nghiệp vụ