Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 39 năm 2020
Publish date 28/09/2020 | 07:56  | View count: 7635

TT

Nội dung công tác

Thời gian

Địa điểm

Chủ trì

 1

khảo sát việc triển khai thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016

- Ngày 30/9 - 01/10/2020 (thứ 4, thứ 5): Đăk RLấp. 

- Ngày 02/10/2020 (thứ 6): Thành phố Gia Nghĩa.

- Ngày 7 - 8/10/2020 (thứ 4, thứ 5): Huyện Đăk Song

 

 

 

Lãnh Đạo Ban

 

 2

làm việc của Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020

07 giờ 30

Ngày 28/9/2020

 

UBND huyện Đăk Glong

-K'Khét A Tô

 

 

 3

Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020

08 giờ 30

Ngày 28/9/2020

 

Trung tâm giáo dục thường xuyên – ngoại ngữ tin học

-Y Ái Buôn Ya

- Trần Viết Điệp

 

 4

họp Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba – năm 2021 tỉnh Đắk Nông

08 giờ 00

Ngày 29/9/2020

 

Phòng họp số 1 – UBND tỉnh

-K'Khét A Tô

 

Hoãn lại

 5

Hội nghị phổ biến quán triệt văn bản pháp luật mới

07 giờ 30

Ngày 30/9/2020

 

Hội trường sở tư pháp

-K'Khét A Tô

- Đ/c Y Ái Buôn Yă

- Trần Viết Điệp