Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 50 năm 2020
Publish date 07/12/2020 | 14:15  | View count: 28340

1

Hội nghị cung cấp thông tin lý luận chính trị

08h00-09/12/2020

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c K'Khét ATô

 

2

Dự Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021

08h00-

09-11/12/2020

Trung tâm Hội nghị tỉnh Đăk Nông

Đ/c Phan Đình Hiến

 

3

Họp bàn, rà soát sự phù hợp của nội dung Văn kiện dự án Tăng cường tiếp cận, quản lý sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số; xử lý kiến nghị của Viện Tư vấn phát triển kinh tế xã hội Nông thôn và Miền núi

08h00-09/12/2020

Sở NN&PTNT tỉnh

Đ/c Phạm Ngọc Linh

 

4

dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

08h00-11/12/2020

Hội trường UBND tỉnh

Lãnh đạo Ban

Phòng Nghiệp vụ