Lịch làm việc

lịch công tác Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021
cms-publish-date 25/06/2021 | 08:31  | cms-view-count: 7236

1

Ủy Ban Bầu cử tổ chức phiên họp lần thứ 4

14h00

Ngày 15/6/2021

Hội trường UBND tỉnh

Đ/c Phan Đình Hiến

2

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử

08h00

Ngày 18/6/2021

VP UBND tỉnh

Đ/c Phan Đình Hiến