Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 50 năm 2020

cms-publish-date 07/12/2020 | 14:15 PM  | cms-view-count: 9030
1 Hội nghị cung cấp thông tin lý luận chính trị 08h00-09/12/2020 Văn phòng Tỉnh ủy Đ/c K'Khét ATô ...

Lịch công tác tuần 45 năm 2020

cms-publish-date 30/11/2020 | 02:10 PM  | cms-view-count: 10881
1 Họp thường trực HĐND tỉnh 13h30-01/12/2020 Phòng họp VP HĐND tỉnh Đ/c Linh, TPNV 2 ...

Lịch công tác tuần 44 năm 2020

cms-publish-date 16/11/2020 | 02:06 PM  | cms-view-count: 9815
1 Tổ chức Đoàn đại biểu người  có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đắk Nông đi tham quan tại một số tỉnh phía nam Từ ngày 11 – 18/11/2020 ...

Lịch công tác tuần 43 năm 2020

cms-publish-date 26/10/2020 | 02:02 PM  | cms-view-count: 9497
1 Dự hội thảo 08 giờ 00 28/10/2020 Ba Đình, Hà Nội Đ/c K'Khét Atô Đ/c Phạm Ngọc Linh ...

Lịch công tác tuần 42 năm 2020

cms-publish-date 19/10/2020 | 08:12 AM  | cms-view-count: 4076
 1 Tham dự Hội thảo "Triển khai dự án Tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng của phụ nữ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk...

Lịch công tác tuần 41 năm 2020

cms-publish-date 12/10/2020 | 08:13 AM  | cms-view-count: 3850
 1 dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 14 giờ 30 12/10/2020 Hội trường UBND tỉnh ...

lịch công tác tuần 40

cms-publish-date 07/10/2020 | 03:59 PM  | cms-view-count: 3570
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì  1 dự Hội nghị lần thứ 2,...

Lịch công tác tuần 39 năm 2020

cms-publish-date 28/09/2020 | 07:56 AM  | cms-view-count: 3624
TT Nội dung công tác Thời gian Địa điểm Chủ trì  1 khảo sát việc...

Lịch công tác tuần 38 năm 2020

cms-publish-date 22/09/2020 | 03:41 PM  | cms-view-count: 2111
1 Tập huấn phần mềm hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông 13 giờ 30 Ngày 21/9/2020   Sở Thông tin...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

cms-publish-date 17/09/2020 | 07:49 AM  | cms-view-count: 1150
STT Nội dung công tác Thời gian, địa chỉ Chủ trì     Làm việc thống nhất số liệu,...

Lịch công tác tuần 36 năm 2020

cms-publish-date 10/09/2020 | 07:53 AM  | cms-view-count: 933
STT Nội dung công tác Thời gian Địa điểm Chủ trì ghi chú 1 Dự thảo...

Lịch công tác tuần 35 năm 2020

cms-publish-date 24/08/2020 | 09:21 AM  | cms-view-count: 958
STT Nội dung công tác               thời gian                       ...

Lịch công tác tuần 34 năm 2020

cms-publish-date 17/08/2020 | 07:56 AM  | cms-view-count: 805
1 Hội nghị trực tuyến lễ khai trương trực tuyến toàn quốc hệ thống thông tin báo cáo quốc gia 08 giờ...

Lịch công tác tuần 30 năm 2019

cms-publish-date 22/07/2019 | 09:56 AM  | cms-view-count: 1968
Lịch Công tác lãnh đạo Ban STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú ...

Lịch công tác tuần 13 năm 2019

cms-publish-date 25/03/2019 | 04:06 PM  | cms-view-count: 6516
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 12 năm 2019

cms-publish-date 18/03/2019 | 04:06 PM  | cms-view-count: 6540
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 11 năm 2019

cms-publish-date 11/03/2019 | 03:38 PM  | cms-view-count: 7075
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 04 năm 2019

cms-publish-date 21/01/2019 | 02:08 PM  | cms-view-count: 9334
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 03 năm 2019

cms-publish-date 14/01/2019 | 02:27 PM  | cms-view-count: 11254
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 02 năm 2019

cms-publish-date 07/01/2019 | 08:47 AM  | cms-view-count: 10383
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...