Thông báo giấy mời

Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2021 - 2022

cms-publish-date 05/04/2021 | 14:40 PM  | cms-view-count: 13030
xem chi tiết tại đây 1                    tại đây 2

Tuyên sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học 2020 - 2021 Trường dự bị Đại học TP. HCM

cms-publish-date 28/07/2020 | 03:38 PM  | cms-view-count: 1821
File Đính kèm tại đây

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

cms-publish-date 26/10/2018 | 08:41 AM  | cms-view-count: 764378
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.