Thông báo giấy mời

THÔNG BÁO: Về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thuộc Dự án: Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Publish date 28/06/2023 | 14:57 PM  | View count: 1642
THÔNG BÁO: Về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thuộc Dự án: Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự...

Thông báo về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án: Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Publish date 09/06/2023 | 03:48 PM  | View count: 10008
Thông báo về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án: Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển...

THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Cung Cấp dịch vụ chuyên trang “Dân tộc và Phát triển” năm 2023 trên Báo Đắk Nông.

Publish date 26/05/2023 | 02:14 PM  | View count: 28088
THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Cung Cấp dịch vụ chuyên trang "Dân tộc và Phát triển" năm 2023 trên Báo Đắk Nông. Dự án: Cung cấp dịch vụ thực hiện chuyên trang "Dân tộc và...

tuyển sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm 2023 - 2024

Publish date 25/04/2023 | 03:21 PM  | View count: 34646
Trường dự bị Đại học TP HCM tuyển sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm 2023 - 2024 xem chi tiết 

Trường dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang Thông báo tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Publish date 03/04/2023 | 08:30 AM  | View count: 33492
xem chi tiết tại đây

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Publish date 07/03/2023 | 10:06 AM  | View count: 20887
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:  tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Xe ô tô 05 chỗ ngồi đã qua sử dụng, Biển kiểm soát 48A-0106

Publish date 28/02/2023 | 03:54 PM  | View count: 22613
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnXe ô tô 05 chỗ ngồi đã qua sử dụng, Biển kiểm soát 48A-0106  xem chi tiết

THÔNG BÁO: Phân công lịch trực cơ quan, bon kết nghĩa và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2023

Publish date 29/12/2022 | 02:23 PM  | View count: 30374
Phân công lịch trực cơ quan, bon kết nghĩa và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2023 xem chi tiết tại đây

các văn bản liên quan đến sửa chữa nhà khách Ban Dân tộc

Publish date 23/09/2022 | 09:46 AM  | View count: 25940
các văn bản liên quan đến sửa chữa nhà khách Ban Dân tộc 1. QUYẾT ĐỊNH số: 809/QĐ-BDT   -  V/v phê duyệt dự toán các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án và kế...

Thông báo tuyển dụng nhân viên Lái xe

Publish date 23/08/2022 | 08:18 AM  | View count: 12037
Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông  thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe: I. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 01 người cho vị trí Lái xe II. Điều kiện, tiêu chuẩn: - Công dân Việt Nam;...

tuyển sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học 2022 - 2023

Publish date 10/05/2022 | 03:40 PM  | View count: 12286
xem chi tiết tại đây

thông báo tuyển sinh dụ bị đại học năn học 2022 -2023

Publish date 04/05/2022 | 02:53 PM  | View count: 11516
thông báo tuyển sinh dụ bị đại học năn học 2022 -2023    file đính kèm

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2021

Publish date 29/03/2022 | 05:20 PM  | View count: 11992
  Xem danh sách chi tiết Xem chi tiết  Tại đây Xem danh sách chi tiết Xem chi tiết  Tại đây

Thông báo việc dự toán do thu hồi năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh

Publish date 24/02/2022 | 02:38 PM  | View count: 8848
xem chi tiết

Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2021 - 2022

Publish date 05/04/2021 | 02:40 PM  | View count: 21448
xem chi tiết tại đây 1                    tại đây 2

Tuyên sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học 2020 - 2021 Trường dự bị Đại học TP. HCM

Publish date 28/07/2020 | 03:38 PM  | View count: 6156
File Đính kèm tại đây

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

Publish date 26/10/2018 | 08:41 AM  | View count: 1014744
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.