Văn bản điều hành

Legislation code 454/KL-ĐKT
Issuing date 30/06/2020
Published time 30/06/2020
Signer Đ/c K'Khét Atô
Subject KẾT LUẬN về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Văn phòng, Ban Dân tộc
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation