Văn bản điều hành

Legislation code 417/QĐ-BDT
Issuing date 17/06/2020
Published time 17/06/2020
Signer Đ/c Phan Đình Hiến
Subject

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tại Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông phù hợp với HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation