Văn bản điều hành

Legislation code 418/QĐ-BDT
Issuing date 17/06/2020
Published time 17/06/2020
Signer Đ/c Phan Đình Hiến
Subject

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông  

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation