Văn bản điều hành

Legislation code 149/KH-BDT
Issuing date 02/03/2021
Published time 02/03/2021
Signer Đ/c K'Khét Atô
Subject

KẾ HOẠCH Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI); nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2021 thuộc Ban Dân tộc

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation