Văn hóa xã hội

Kiểm tra công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số Tỉnh Đăk Nông
Publish date 16/10/2018 | 08:24  | View count: 2501

Thực hiện Kế hoạch số 858/KH-UBDT, ngày 31/7/2018 của UBDT; Ngày 11/10 Vụ tuyên truyền của UBDT do Ông Đinh Xuân Thắng Vụ phó vụ Tuyên truyền làm trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra tại 2 xã: Xã Quảng Trực và xã Quảng Tâm thuộc huyện Tuy Đức về tình hình thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg, ngày 8/8/2017  Về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2017-2018 và Quyết định 59/QĐ-TTg, ngày 16/01/2017 về việc cấp một số ấn phẩm báo , tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đồng thời tham khảo ý kiến việc triển khai Quyết định 1860/QĐ-TTg về thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn miền núi cho các đối tượng già làng, trưởng thôn bon, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, bí thư chi bộ, chi hội trưởng, Trưởng các đoàn thể thôn, bon đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực III, xã biên giới; Đồn, trạm, đội công tác biên phòng và các đồng chí bồ đội biên phòng  tăng cường ở xã biên giới của tỉnh.  Qua các ngày làm việc với các Trưởng thôn bon, người có uy tín, già làng; nghe báo cáo tình hình triển khai QĐ:1163TTg, QĐ:59/TTg của lãnh đạo UBND  xã Quảng Trực,  xã Quảng Tâm.

(Đồng chí Đinh Xuân Thắng Vụ phó vụ Tuyên truyền làm việc với UBND xã Quảng Trực)

Ngày 12/10/2018 đoàn đã thực hiện kiểm tra về công tác tham mưu của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông về triển khai QĐ:1163TTg, QĐ:59TTg, QĐ:1860/QĐTTg. Tại buổi làm việc Đoàn được nghe đồng chí Trần Thanh Long  Phó ban Dân tộc tỉnh  báo cáo tình hình tham mưu tổ chức, triển khai 3 Quyết định của Thủ tướng và cho thấy: Kết quả triển khai QĐ:1163TTg  từ năm 2017-2018 Ban Dân tộc đã ttoor chức tuyên truyền 37 lớp với trên 1.700 lượt người tham gia; phối hợp với trường nội trú các huyện triển khai tuyên truyền về luật hôn nhân, ảnh hưởng của tập tục về hôn nhân cận huyết thống có trên 210 em tham gia; Thực hiện QĐ:59TTg tỉnh Đăk Nông đã cấp các ấn phẩm báo, tạp chí cho các đối tượng với số lượng 61.740 báo các loại ; đã tổng hợp có tới 997 đối tượng là được cấp ra đio theo QĐ:1860/QĐTTg.

Sau buổi làm việc Đoàn đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến kiến nghị, đề xuất của địa phương và đề nghị bộ ngành Trung ương UBDT hỗ trợ giúp địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc.

 

Yái Buôn ya