Hoạt động ban

Hội nghị nâng cao công tác kết nghĩa giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Đoàn thể, Doanh nghiệp và lực lượng vũ trang với Bon, Buôn Đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 11/08/2022 | 15:32  | View count: 30089

Sáng 11/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Nâng cao công tác kết nghĩa giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang với bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tại trung tâm hội nghị tỉnh Đắk Nông. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Tôn thị Ngọc Hạnh TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phan Đình Hiến, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị kết nghĩa, các xã và bon, buôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh về tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Từ năm 2004 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định về việc tổ chức kết nghĩa các cơ quan, đơn vị với bon, buôn, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Công tác kết nghĩa những năm qua đã đem lại cho các bon, buôn một diện mạo mới về mọi mặt trong đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội. Cơ sở hạ tầng được quan tâm, đầu tư xây dựng. Đến nay, 100% bon, buôn có từ 1 - 2 km đường cứng hóa, có điện lưới quốc gia, nhà văn hóa cộng đồng, cơ sở vật chất trường lớp đảm bảo cho con em đồng bào dân tộc thiểu số được đến trường. Các mô hình kinh tế, gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi… ngày càng nhiều trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh TUV, phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cho rằng, để công tác kết nghĩa có hiệu quả chính là trách nhiệm của tỉnh trong việc phối hợp các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị trong thay đổi nếp sống sinh hoạt của người dân. Các đơn vị cần xem việc kết nghĩa là nhiệm vụ chính trị để có sự giúp đỡ toàn diện, tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng đầy đủ các chương trình chính sách, nâng cao đời sống, thoát nghèo. Công tác tuyên truyền cần đẩy mạnh để người dân và các đơn vị hiểu được công tác kết nghĩa là sự hỗ trợ tinh thần, vật chất cho các bon, buôn để phát huy giá trị tốt đẹp, động viên bà con vươn lên phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Thời gian tới, tỉnh Đắk Nông tiếp tục duy trì và tăng cường  công tác kết nghĩa gắn với chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Tỉnh tập trung huy động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư từ các chương trình, dự án tại các bon, buôn nhằm phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xóa các bon, buôn trọng điểm về an ninh, trật tự; tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở bon, buôn.

Tin ảnh: Minh Nghĩa