Kế hoạch chiến lược

Ban Dân tộc tỉnh niêm yết danh mục TTHC bằng mã QR-Code
Ngày đăng 12/09/2022 | 10:45  | View count: 25977

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, Ban Dân tộc tỉnh đã niêm yết nội dung hướng dẫn việc tra cứu thủ tục hành chính bằng mã QR-Code gồm có 02 lĩnh vực: Bình chọn xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Dân tộc tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu và thực hiện.