Tin nổi bật

Các lý do không dùng tiền mặt
cms-publish-date 01/10/2022 | 03:54  | cms-view-count: 46943

Chuyển đổi số: một số lý do không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

trích nguồn Sở thông tin và truyền thông