Lịch làm việc

lịch công tác Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022
Ngày đăng 03/01/2022 | 10:19  | View count: 240

1

Ủy Ban Bầu cử tổ chức phiên họp lần thứ 4

14h00

Ngày 03/01/2022

Hội trường UBND tỉnh

Đ/c Phan Đình Hiến

2

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử

08h00

Ngày 06/01/2021

VP UBND tỉnh

Đ/c Phan Đình Hiến