Lịch làm việc

lịch công tác Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/03/2022
Ngày đăng 28/02/2022 | 10:50  | View count: 2451

1

Lễ phát động tết trồng cây nhân dịp xuân nhâm dần năm 2022

08h00

Ngày 28/2/2022

khu tái định cư ngân hàng

K'Khét A Tô

2

Phiên họp thứ 9 của Thường trực HĐND tỉnh Khóa IV

14h00

Ngày 01/3/2022

Trụ sở đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

K'Khét A Tô