Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 48
Ngày đăng 26/11/2018 | 13:55  | View count: 3392

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

1

Dự họp giao ban UBND tỉnh về thống nhất ND chuẩn bị làm việc với đoàn tham tám Chính trị của phái đoàn Liên Minh Châu Âu

8h

26/11

Phòng họp 1 VP UBND tỉnh

đ/c Khét - PTB

 

2

Dự HNTT và triển lãm quốc gia 10 năm t/h NQTW 7 khóa X

8h

27/11

PH trực tuyến VP UBND tỉnh

đ/c Khét - PTB

 

3

Dự họp báo cung cấp thông tin về lễ hội VHTCVN lần thứ I và HN xúc tiến đầu tư

9h

27/11

TTHN tỉnh

đ/c Khuê – CVP

 

4

Họp thẩm tra Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Cả ngày

28/11

Phòng họp 3 VP UBND tỉnh

đ/c Khuê – CVP

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10