Xuất bản thông tin

Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Ngày đăng 29/09/2022 | 15:50  | View count: 40578

Chiều 29/9, tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06). Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan tham dự.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Hội nghị đã nghe báo cáo và một số kết quả nổi bật, bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện của tỉnh Thái Nguyên (đơn vị được Chính phủ chọn làm điểm thực hiện Đề án 06/CP của cả nước); đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trao đổi, làm rõ thêm những kết quả, thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm thực tiễn và những giải pháp đột phá trong quá trình triển khai thực hiện đề án; những ứng dụng tiện ích trong chuyển đổi số phục vụ người dân;vấn đề liên quan đến số hóa dữ liệu hộ tịch và đồng bộ dữ liệu hộ tịch với cơ sở dữ liệu về dân cư; định hướng về xây dựng kho dữ liệu cá nhân, tổ chức, kết nối chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC... và một số nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên triển khai thực hiện.

Đối với tỉnh Đắk Nông, đến nay tỉnh đã thành lập các Tổ công tác từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện đề án 06, trong đó, thành lập 01 Tổ công tác cấp tỉnh;8/8 Tổ công tác cấp huyện; 71/71 Tổ công tác cấp xã và 712/712 Tổ công tác cấp thôn, bon, tổ dân phố. Tỉnh đã triển khai 18/25 thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của Bộ công an. Toàn tỉnh cấp CCCD cho 63.936 trường hợp; đăng ký tài khoản định danh cho 48.201 trường hợp...

Phát biểu và kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương các bộ, ngành, đơn vị, địa phương đã chủ động, phối hợp, triển khai các nội dung thuộc Đề án 06 qua đó, tạo tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng phục vụ chuyển đổi số quốc gia. 

Để thực hiện Đề án 06 đạt hiệu quả hơn nữa, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trước mắt cần thực hiện tốt các công việc liên quan đến Luật Cư trú. Đẩy nhanh tiến độ làm CCCD gắn chíp, cấp số tài khoản định danh cá nhân đảm bảo đúng thời gian quy định. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Nhân rộng việc tích hợp các loại giấy tờ với thẻ CCCD để dần thay thế thẻ ngân hàng, BHYT, GPLX… 

trích nguồn Đăknong.gov.vn