Tiêu chí lựa chọn người có uy tín và chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

cms-publish-date 17/09/2018 | 09:15 AM  | cms-view-count: 236
Ngày 6/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phê duyệt danh sách các huyện nghèo, Chính sách hỗ trợ các huyện nghèo giai đoạn 2018 – 2020

cms-publish-date 17/09/2018 | 09:13 AM  | cms-view-count: 267
         Ngày 7/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định  275/QĐ-TTg  phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. ...