Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
81 281/BC-BDT

Báo cáoTổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 - 2030

28/04/2020 Đ/c K'Khét Atô
82 253/QĐ-BDT

Quyết định về việc điều động công chức

17/04/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
83 227/QĐ_BDT

Quyết định về việc điều động công chức

03/04/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
84 226/QĐ_BDT 03/04/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
85 192/KH-BDT Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2020 20/03/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
86 143/BDT-VP

xin chủ trương tiếp nhận tài trợ từ Quỹ Hoà Bình Mỹ Lai.

06/03/2020 H’DJrân Knul
87 114/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông
 

27/02/2020 Đ/c K'Khét Atô
88 Số:66/KH-BDT

kế hoạch Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách dân tộc cho đồng bào DTTS tỉnh Đăk Nông năm 2020

06/02/2020 H’ DJrân Knul
89 47/QĐ-BDT

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của BDT

17/01/2020 Đ/c K'Khét Atô
90 36 /BDT-VP

báo cáo công tác tổ chức bộ máy, sử dụng cán bộ, công chức năm 2019.

14/01/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
91 02/KH-BDT Kế hoạch Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 03/01/2020 K'Khét A tô
92 2394/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính đối với ông Phùng Kim Quy

31/12/2019 Nguyễn Bốn
93 2317/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đăk Nông

30/12/2019 Nguyễn Bốn
94 626 /BDT-VP

đề nghị Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ lợi ích cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 

25/10/2019 Đ/c Phan Đình Hiến
95 530/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH Gói thầu: Mua sắm Ấm chén Bát Tràng làm quà tặng nhân dịp Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2019

17/09/2019 Đ/c K'Khét Atô
96 332/BC-BDT

BÁO CÁO Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (từ 1/1/2018 đến 30/6/2019)

06/06/2019 H’DJrân Knul
97 755/UBND-KGVX  V/v xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) giai đoạn 2016 - 2020 25/02/2019 Cao Huy
98 43/BDT-NV V/v hướng dẫn quy định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn, từ ngày 01/01/2019 15/01/2019 Trần Thanh Long
99 47/KH-BDT Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách dân tộc cho đồng bào DTTS tỉnh Đăk Nông năm 2019 15/01/2019 Trần Thanh Long
100 49/KH-BDT Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 15/01/2019 Trần Thanh Long