Văn hóa xã hội

Hội nghị cán bộ công chức năm 2019
Ngày đăng 28/12/2018 | 10:37  | View count: 21169

Hội nghị cán bộ công chức năm 2019

Ngày  26  tháng 12 năm 2018, cơ quan Ban Dân tộc phối hợp với Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Đình Hiến – Bí thư chi bộ, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao trong cơ quan.

Tại Hội nghị đã thông qua các nội dung dự thảo báo cáo: Báo cáo thực hiện Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2019; Báo cáo thực hiện công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019, phương hướng, nhiệm vụ Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021. Góp ý Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019. Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Qua Báo cáo kết quả đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu của Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018, cơ bản hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, có 9 chỉ tiêu hoàn thành 100% đề ra và có 1chỉ tiêu 95%.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao. Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận, góp của toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn, Hội nghị đã thống nhất, đề ra các nội dung trọng tâm năm 2019

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời tổ chức cho cán bộ công chức được tiếp thu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương trong năm tới. Động viên toàn bộ cán bộ công chức nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao; Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể CBCC trong việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh " theo chuyên đề học tập năm 2019; Phát động phong trào thi đua lao động sôi nổi chào mừng các ngày lễ, cùng với các sự kiện chính trị lớn của đất nước; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn và  Thực hiện tốt chương trình kết nghĩa với Bon Bu Srê và công tác đỡ đầu hỗ trợ xây dựng nông thôn mới xã Đăk Som, huyện Đăk Glong.

Tại Hội nghị đã thông qua các nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể năm 2019 đối với Các phòng, bộ phận và  cán bộ công chức:

1) 100% CBCC được phổ biến quán triệt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chuyên đề "học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

2) 100% các phòng chuyên môn, CBCC hoàn thành nhiệm vụ được giao và có đăng ký thi đua về công tác chuyên môn. Trong đó, 70% cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về danh hiệu lao động: 100% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 30% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và 80% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

3) 100% cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn nghiêm chỉnh chấp hành tốt Nội quy, quy chế của cơ quan.

4) 100% cán bộ, công chức được cấp hộp thư công cụ được trao đổi thông tin, văn bản qua hộp thư điện tử công vụ theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

5) 100% cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn được đóng và hưởng chế độ BHYT, BHXH; được tăng lương đúng kỳ hạn hoặc trước hạn, được nghỉ phép theo chế độ qui định.

6) 100% cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn được kịp thời thăm hỏi lúc ốm đau, hoạn nạn.

7) 100% cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn có ý thức trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, Công đoàn Ban Dân tộc

8) 100% cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn hưởng ứng và tham gia các hoạt động phong trào thể dục thể thao.

9) 100% nữ CBCC, lao động tham gia tích cực phong trào "giỏi việc nước đảm việc nhà".

10) 100% đoàn viên, CBCC tham gia các hoạt động xã hội từ thiện: Đền ơn đáp nghĩa; giúp các gia đình chính sách hoặc gặp khó khăn hoạn nạn …

11) 100% nữ công chức, lao động mặc đồng phục vào thứ 2 và thứ sáu.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã trao giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho cán bộ, công chức và người lao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đăk Nông và Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh cho đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng trào thi đua năm 2018.

Đồng chí: Phan Đình Hiến – Trưởng ban Dân tộc tỉnh trao Giấy khen cho các công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đăk Nông

Đồng chí: K'Khét A tô – Phó trưởng Ban - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh trao Giấy cho đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng trào thi đua năm 2018

 

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2019 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Tin và ảnh: Bá Pểnh