Tin tức iso điện tử

Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo; các phòng chuyên môn, công chức kiểm soát về thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ban Dân tộc tỉnh
cms-publish-date 22/09/2020 | 09:40  | cms-view-count: 2096

file đính kèm tại đây