Bắn nỏ - từ vũ khí trở thành môn thể thao dân tộc (03/04/2020)

Đồng bào M'nông chế tạo nhiều loại nỏ khác nhau, tùy theo sức khỏe của người sử dụng. Những chiếc nỏ nhỏ dùng cho người sức yếu và săn bắt một số loài thú nhỏ; còn những chiếc nỏ lớn tầm một sải...

Trao tặng nhà Đại đoàn kết (19/02/2020)

Ngày 14 tháng 02 năm 2020, tại Bon Mê Ra, xã Đắk R'tih, huyện Tuy Đức, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND xã Đắk R'tih và các phòng chuyên môn của huyện Tuy Đức tiến hành bàn giao nhà đại đoàn...

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 13
Tổng: 0