Kế hoạch chiến lược

Ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

cms-publish-date 17/09/2018 | 14:00 PM  | cms-view-count: 3220
Trên cơ sở Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 05-KH/CB, ngày 02/3/2017 của Chi bộ Ban Dân tộc về việc thực...

Kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2018

cms-publish-date 17/09/2018 | 01:52 PM  | cms-view-count: 4395
Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh ban hành kế hoạch số 733/KH-BDT về việc T ổ chức Tết trung thu năm 2018   Chi tiết bản kế hoạch