Kế hoạch chiến lược

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Publish date 28/01/2022 | 10:58 AM  | View count: 11000
  Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 xem chi tiết Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2022

Publish date 25/02/2022 | 11:00 AM  | View count: 1271
KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2022 xem chi tiết

Ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Publish date 17/09/2018 | 02:00 PM  | View count: 4647
Trên cơ sở Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 05-KH/CB, ngày 02/3/2017 của Chi bộ Ban Dân tộc về việc thực...

Kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2018

Publish date 17/09/2018 | 01:52 PM  | View count: 6337
Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh ban hành kế hoạch số 733/KH-BDT về việc T ổ chức Tết trung thu năm 2018   Chi tiết bản kế hoạch