Văn hóa xã hội

Hội thảo Đánh giá giữa kỳ chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
Publish date 20/10/2018 | 15:39  | View count: 16443

Ngày 19/10/2018, tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Cơ quan viện trợ phát triển Ireland và Tổ chức Care quốc tế tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kết quả Báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020". Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì Hội thảo; tham dự Hội thảo có đại diện Ban Dân tộc 16 tỉnh, thành trên cả nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã phát biểu ý kiến và chia sẽ nhiều kinh nghiệm trong việc tham mưu thực hiện Chương trình 135 tại các địa phương, như: Quảng Ninh, Bình Thuận, Trà Vinh, Kon Tum …; các đại biểu đều đánh giá Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, đã đạt được một số kết quả nhất định,… Song bên cạnh đó, vẫn còn có một số tồn tại nhất định, như: Việc lập kế hoạch đầu tư ở một số nơi chưa sát với thực tế, việc lồng ghép Chương trình 135 với các chương trình khác còn gặp khó khăn,… Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Lê Sơn Hải tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời khẳng định, các góp ý của các đại biểu là những nội dung, đề xuất rất có giá trị, góp phần nâng cao chất lượng đánh giá Chương trình 135 giữa kỳ 2016-2020; Thứ trưởng Lê Sơn Hải đề nghị trong thời gian tới, chương trình cần có sự nghiên cứu, điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, giai đoạn 2021-2025.  

Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải, phát biểu tại Hội thảo

Ngọc Linh - Phòng KHTH, đưa tin