Tin tức - Sự kiện

hoạt động ban

Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 (30/08/2021)

Hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đợt phát động cao điểm quyên góp ủng hộ Quỹ...
Xem tất cả