Hoạt động ban

Thăm hỏi, chia sẻ với người dân
Ngày đăng 17/09/2018 | 09:19  | View count: 807

Trên cơ sở báo cáo của phòng Dân tộc huyện, Ngày 13/3/2018  Vụ 2 của Uỷ Ban Dân tộc, cùng Ban Dân tộc tỉnh và cán bộ phòng dân tộc huyện đã đến thôn Tân lập xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức gặp gỡ, thăm hỏi 04 hộ bị cháy nhà. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về tính mạng con người nhưng đã làm thiệt hại hoàn toàn về tài sản trong nhà. Nguyên nhân cháy do trẻ em ở nhà do không cẩn thận trong sử dụng bếp củi vì vậy dẫn đến cháy nhà.  Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, hỗ trợ của xóm bản đến nay 4 hộ đang phục hồi lại nhà ở và ổn định đời sống, học hành cho con cái.

 

Bà Nguyễn Thị An (Phó vụ 2 UBDT) và bà H'Rân Knul (Phó BDT) đến thăm hỏi các hộ bị cháy nhà.

 

Y Ái