Lịch làm việc

lịch công tác Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 21/02/2022
Ngày đăng 14/02/2022 | 10:42  | View count: 1795

1

hội nghị Trực tuyến triển khai thực hiện nghị quyết 11/NQ-CP

14h00

Ngày 16/2/2022

UBND tỉnh

K'Khét A Tô

2

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

14h00

Ngày 16/2/2022

Trung tâm Hội nghị

Lãnh đạo Ban

3

Tham gia phiên họp thứ 8 của Thường trực HĐND tỉnh khóa IV

14h00

Ngày 17/2/2022

Phòng họp HĐND tỉnh

K'Khét A Tô