Lịch làm việc

lịch công tác tuần 40
Ngày đăng 07/10/2020 | 15:59  | View count: 13217

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Chủ trì

 1

dự Hội nghị lần thứ 2, BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng)

07 giờ 30

Ngày 06/10/2020

 

Hội trường Tỉnh Ủy

K'Khét ATô

 2

Dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9, 9 tháng đầu năm và Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020

08 giờ 00

Ngày 07/10/2020

 

Hội trường UBND tỉnh

Đ/c Phan Đình Hiến

 3

Họp xét, lựa chọn các chợ (thuộc Danh mục chợ do UBND các huyện, thành phố đề xuất) tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBDTTS&MN

08 giờ 30

Ngày 07/10/2020

 

Phòng họp tầng 2 Sở Công thương

K'Khét ATô

 

 4

dự tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thông công tác Dân vận của Đảng( 15/10/1930- 15/10/2020)và tuyên dương điển hình Dân Vận Khéo Giai đoạn 2016- 2020 

13 giờ 30

Ngày 08/10/2020

Hội trường Ban Dân vận tỉnh ủy

K'Khét ATô

 

 5

Kiểm tra chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

08 giờ 00

06-08/10/2020

Huyện Tuy Đức

Phòng Nghiệp vụ

 6

Kiểm tra chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

08 giờ 00

13-15/10/2020

Huyện Đăk Rlấp

Phòng Nghiệp vụ

 7

Kiểm tra chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

08 giờ 00

20-23/10/2020

Huyện Đăk Mil

Phòng Nghiệp vụ

 8

Kiểm tra chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

08 giờ 00

27-28/10/2020

Huyện Đăk Song

Phòng Nghiệp vụ