Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37
Ngày đăng 17/09/2020 | 07:49  | View count: 9246

STT

Nội dung công tác

Thời gian, địa chỉ

Chủ trì

 
 

Làm việc thống nhất số liệu, nội dung xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

13 giờ 30 Ngày 15/9/2020 huyện Đăk Rlap

08 giờ ngày 15/9/2020 huyện Tuy Đức

Ngày 16/9/2020 thành phố Gia NGhĩa

Phòng Nghiệp vụ

 

 

khảo sát việc triển khai thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016

- Ngày 8 - 9/9/2020 (thứ 3, thứ 4): Huyện Krông Nô.

- Ngày 10 - 11/9/2020 (thứ 5, thứ 6): Huyện Đăk Mil.

- Ngày 16/9/2020 (thứ 4): Huyện Đăk GLong.

- Ngày 17 - 18/9/2020 (thứ 5, thứ 6): Huyện Tuy Đức.

- Ngày 23/9/2020 (thứ 4): Ban Dân tộc tỉnh.

- Ngày 24 - 25/9/2020 (thứ 5, thứ 6): Cư Jút.

- Ngày 30/9 - 01/10/2020 (thứ 4, thứ 5): Đăk RLấp. 

- Ngày 02/10/2020 (thứ 6): Thành phố Gia Nghĩa.

- Ngày 7 - 8/10/2020 (thứ 4, thứ 5): Huyện Đăk Song

Lãnh Đạo Ban

 

 

Triển khai các nội dung hoạt động của dự án bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày 15-16/9/2020

Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức

Đ/c K'Khét A tô

Đ/c Nguyễn Văn Khuê

 

 

Dự lễ khai mạc, bế mạc hội thi kể chuyện tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM năm 2020

07 giờ 30,

16 giờ 30

Ngày 15/9/2020

Hội trường tỉnh ủy

- Đ/c Trần Viết Điêp

- Hoàng Thị Thảo

- Nguyễn Minh Nghĩa

 

 

Báo cáo viên tập huấn nghiệp vụ công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo

10 giờ 30

Ngày 15/9/2020

Nhà khách T79

Y Ái Buôn Ya

 

 

Dự hội nghị tuyên truyền đấu tranh phát bác các quan điểm sai trái, thù địch trước đại hội Đảng.

08 giờ 00

Ngày 16/9/2020

Hội trường tỉnh ủy

K'Khét A Tô

 

 

 Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại

14 giờ 00

Ngày 16/9/2020

tại Hội trường Tỉnh uỷ

K'Khét A Tô

Trần Viết Điệp

 

 

Hội nghị trực tuyến tập huấn, quán triệt và triển khai luật quốc phòng, luật cảnh sát biển

08 giờ 00 ngày 17/9/2020

UBND tỉnh

K'Khét A Tô

 

 

Tham gia kiểm tra dự án đầu tư vùng trồng dược liệu quý tại tỉnh Đăk Nông

08 giờ 00 ngày 18/9/2020

Hội trường Ban Dân tộc

Lãnh đạo ban

Phòng Nghiệp vụ

 

 

làm việc triển khai tuyên truyền bình đẳng giới vùng ĐBDTTS năm 2020

- UBND xã Đắk Ru: làm việc vào buổi sáng lúc 08 giờ 00 phút ngày 17/9/2020 (thứ 5)

 - UBND xã Quảng Tín: làm việc vào buổi sáng lúc 14 giờ 00 phút ngày 17/9/2020 (thứ 5)

- UBND xã Nâm Nđir: làm việc vào buổi sáng lúc 09 giờ 00 phút ngày 18/9/2020 (thứ 6)

- UBND xã Tâm Thắng: làm việc vào buổi sáng lúc 14 giờ 00 phút ngày 18/9/2020 (thứ 6)

- Lãnh đạo Ban

- Phòng Thanh tra

 

 

tập huấn phần mềm hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông

13 giờ 30

Ngày 21/9/2020

Sở Thông tin và Truyền thông

-K'Khét A Tô

-Phùng Kim Quy

-Nguyễn Minh Nghĩa

-Hoàng Thị Thảo

-Trần Thị Thúy

 

 

dự kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

08 giờ 00

Ngày 22/09/2020

Trung tâm Hội nghị tỉnh Đăk Nông

Lãnh Đạo ban

 

 

tập huấn phần mềm hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông

13 giờ 30

Ngày 23/9/2020

Sở Thông tin và Truyền thông

-Nguyễn Minh Nghĩa