Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 35 năm 2020
Ngày đăng 24/08/2020 | 09:21  | View count: 4492

STT Nội dung công tác               thời gian                                                                        Địa điểm                                                                                              Chủ trì                       
1

họp giải quyết đất ở, đất sản suất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Krông Nô

08 giờ

ngày 15/8/2020

Tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường

- Lãnh Đạo ban

-Phòng Nghiệp vụ

-Phòng Thanh Tra