Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 12 năm 2019
Ngày đăng 18/03/2019 | 16:06  | View count: 6721

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

1

Dự cơm thân mật cùng Đoàn giám sát của UB TVQH làm việc tại tỉnh

18h; 18-19/3

Nhà khách tỉnh

đ/c Long

 

2

Làm việc với Đoàn giám sát của UB TVQH

18-19/3

Tuy Đức, Đăk GLong

đ/c Long

 

3

Hội thảo về nâng cao trách nhiệm của Doanh nghiệp với người tiêu dùng

13h30; 19/3

KS Lodge

đ/c H'DJRân

 

4

Làm việc với Đoàn công tác TW kiểm tra thực hiện NQ24 và chỉ thị 45

21-22/3

HT tỉnh ủy

đ/c Hiến, Long, Linh

 

5

Dự HN học tập, quán triệt, triển khai t/h các chỉ thị, NQ, KL của TW

21/3

HT tỉnh ủy

đ/c Hiến

 

6

 Dự lễ khai mạc, bế mạc giải Chạy Việt dã tỉnh ĐN

7h; 22/3 

Sở VH-TTDL 

 

 

7

 Họp Ban thường vụ HDND định kỳ tháng 3/2019

8h; 22/3 

Hội ND tỉnh 

đ/c K'Khét 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10