Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 52
Ngày đăng 24/12/2018 | 09:07  | View count: 7145

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

1

HN trực tuyến Chính phủ với các địa phương để triển khai v/v phát triển KTXH 2019

8h

28-29/12

VP UBND tỉnh

đ/c DJân - PTB

 

2

HN tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019

8h

28/12

Sở NT&PTNT

đ/c Khét – PTB

 

3

Tập huấn ISO điện tử

8h

25/12

Sở TTTT

đ/c Pểnh, Trưởng

 

4

HN lấy tín nhiệm lãnh đạo cấp phòng

8h

26/12

HTT3

Toàn thể CBCCLĐ

 

5

HN CBCC Ban Dân tộc năm 2019

14h

26/12

HTT3

Toàn thể CBCCLĐ

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10