Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 51
Ngày đăng 17/12/2018 | 15:39  | View count: 7352

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

1

Tọa đàm gặp mặt lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và viếng nghĩa trang liệt sỹ

7h

20/12

TTHN tỉnh

đ/c Hiến, Long

 

2

Dự HN hướng dẫn t/h kiến trúc chính quyền ĐT

8h-17/12

TTHN tỉnh

đ/c Khét, Pểnh

 

3

Dự HN sơ kết 3 năm thực hiện QĐ số 281/QĐ-TTg, Tổng kết khuyến học 2018

13h30

19/12

TTGDTX tỉnh

đ/c Khét - PTB

 

4

HN phổ biến pháp luật cho người có uy tín tỉnh Đăk Nông

8h

17-18/12

Nhà khách Tỉnh ủy

LĐB + PCS

 

5

Họp thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra năm 2019

8h

18/12

Thanh tra tỉnh

đ/c Quân

 

6

HN phổ biến quy định trách nhiệm PCCC và cứu nạn cứu hộ của UBND các cấp và người đứng đầu các CQ, TC, ĐV

7h30

18/12

TTHN tỉnh

đ/c DJân, Khuê

 

7

Dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ

9h-20/12

Sở KHĐT

đ/c Khét - PTB

 

8

Dự lễ Tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên

9h45

19/12

TTHN tỉnh

đ/c Khét - PTB

 

9

Dự tổng kết công tác mặt trận 2018

8h-20/12

UBMTTQ tỉnh

đ/c DJân - PTB

 

10

Dự HN học tập, quán triệt HNTW 8 hóa XII

7h15

19/12

TTHN tỉnh

đ/c Hiến, Long, DJân, Điệp