Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 04 năm 2019
Ngày đăng 21/01/2019 | 14:08  | View count: 9515

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

1

Dự HN tổng kết quân sự, QP năm 2018

7h30

21/01

Bộ CHQS tỉnh

đ/c Khét

 

2

Dự HN trực tuyến công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào an ninh quốc phòng

13h30

21/01

UBND tỉnh

 

 

3

Dự HN toàn quốc công tác năm 2018 và triển khai NV 2019 BCĐ 138/CP; BCĐ 389

14h

21/01

VP UBND tỉnh

đ/c Khét

 

4

Dự HN tổng kết, đánh giá năm 2018 và triển khai nv năm 2019 ngành thanh tra

7h30

24/01

Thanh tra tỉnh

đ/c Quân

 

5

Họp thành viên UBND tỉnh (2016-2021)

8h

23/01

VP UBND tỉnh

đ/c Khét

 

6

Dự HN tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai nv năm 2019

14h

24/01

UBND tỉnh

 

 

7

Dự họp tổng kết khối thi đua số 6 năm 2018

8h

25/01

Sở TN-MT

LĐ VP

 

8

Dự họp thống nhất giao KH CTMTQG 2019

8h

25/01

Sở KH-ĐT

đ/c Khét

 

9

 

 

 

 

 

10