Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 01 năm 2019
Ngày đăng 02/01/2019 | 08:38  | View count: 9557

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

1

HN Ban chấp hành nông dân lần thứ 3 năm 2018

8h

05/01

Hội nông dân tỉnh

đ/c Khét – PTB

 

2

Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả…

14h

03/01

VP UBND tỉnh

đ/c Hiến - TB

 

3

Dự hội thảo quốc gia "Thực trạng CSDT, định hướng XD chính sách giai đoạn 2021-2025"

7h45

03/01

Hà Nội

đ/c Long, Linh

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10